komunikacja osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa osób siedzi przy stole. To kobiety (wśród nich: Anna Rozborska nasza wiceprezeska oraz Anna Rdest - dyrektor ds. współpracy międzysektorowej oraz inne osoby.

Przedstawiciele naszej Fundacji – Anna Rozborska, Wiceprezeska Zarządu, Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej, Natalia Wasielewska oraz Artur Then; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego spotkali się z Linzu z przedstawicielami Uniwersytetu J. Keplera.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Elementarz AAC urząd przyjazny osobo z trudnościami w komunikowaniu się. Projekt będzie obejmował transfer …

Wróć do początku strony