Anna Rozborska została członkinią Rady Dostępności! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska, wiceprezeska naszej Fundacji odbiera nominację na członkinię Rady Dostępności

15 stycznia 2020 roku nasza Wiceprezeska, Anna Rozborska, została powołana do Rady Dostępności przez minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady. Dołączyła do grona ekspertów.

Krótkie informacje o naszej Wiceprezesce

Od lipca 2019 roku pełni funkcję Wiceprezeski naszej Fundacji, z którą związana jest zawodowo od 2008 roku. Jako osoba niewidoma doskonale zna potrzeby osób z niepełnosprawnościami, o których prawa zabiega od lat.

Jest ekspertem w obszarze niepełnosprawności oraz dostępności. Koordynuje projekty krajowe i międzynarodowe, między innymi: Sound of Vision, Pomocne Oko, Echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku i wiele innych. Zajmowała się również monitoringiem działań legislacyjnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, prowadziła serię szkoleń dla przedstawicieli samorządów z terenu wszystkich województw na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Rada Dostępności

Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Do głównych zadań rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

Wróć do początku strony