„Poniedziałki z innowacjami” – zapraszamy do udziału w webinariach! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

baner informacyjny z kluczowymi informacjami na temat webinariów. wszystkie informacje w tekście

Na początku listopada ruszyliśmy z cyklem spotkań dotyczących innowacji społecznych i dostępności w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

W ramach cyklu „Poniedziałki z innowacjami” zapraszamy na spotkania on-line o różnorodnej tematyce związanej ze wspieraniem osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, dostępnością, projektowaniem uniwersalnym czy też kolejnych kroków jakie należy zrealizować, aby zgłosić się do Inkubatora po dotacje.

Już jutro, 30 listopada, zapraszamy na kolejne webinaria:

09:00 – 11:00 – WEBINAR 5: „Jak napisać wniosek do Inkubatora Dostępności?”

16:00 – 18:00 – WEBINAR 6: „Dostępność cyfrowa a innowacje społeczne”

Jesteśmy dostępni pod numerem tel. 12 422 06 36 w. 34, adresem mailowym: kwalocha@rops.krakow.pl, abolcek@rops.krakow.pl oraz na Facebok’u – na profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, link: https://www.facebook.com/ROPS.Krakow

Projekt „Inkubator Dostępności” wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. w całej Polsce.

Wróć do początku strony