45 projektów zgłoszono do X Konkursu Samorząd Równych Szans - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na biało żółtym tle jest napisane dziesiąty konkurs samorząd równych szans, po prawej stronie jest nagroda - otwarte dłonie z diamentem. To baner kolejnej edycji konkursu samorząd równych szans

Zakończyliśmy pierwszy etap jubileuszowej, 10 edycji Konkursu Samorząd Równych Szans. Do 16 marca 2020 roku zostało zgłoszonych 45 projektów, działań i inicjatyw realizowanych przez samorządy z całej Polski na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

W najbliższym czasie wnioski konkursowe zostaną przekazane do oceny Radzie Nagrody, do której zostali zaproszeni przedstawiciele:

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia, w czerwcu planowana jest gala podsumowująca X Konkurs Samorząd Równych Szans, podczas której zostaną nagrodzeni laureaci.

Samorząd Równych Szans

to idea, która powstała z projektu, realizowanego przez naszą Fundację. Pojawiła się z  potrzeby wskazywania samorządom możliwości i sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w niezależności. Konkurs, organizowany cyklicznie od 9 lat, wyłonił wiele innowacyjnych projektów i cennych dobrych praktyk, które znalazły zastosowanie w innych obszarach.
Stał się również też miejscem spotkań i wymiany dobrych praktyk dla wielu instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego, a Baza Dobrych Praktyk – główna platforma konkursu – jest miejscem, gdzie każdy może znaleźć inspirację dla działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem konkursu Samorząd Równych Szans jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

logotyp fundacji instytut rozwoju regionalnego

Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

logotypy współorganizatorów: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marlena Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Związek Miast Polskich.

logotypy patronów honorowych konkursu:  Dr Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicza – Prezesa Zarządu PFRON, Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Pawła Wdówika – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marleny Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Związku Miast Polskich.

Patronaty medialne nad konkursem objęli: NGOniepełnosprawni.plFundacja Integracjanaszesprawy.euRadio KrakówKSSN.

logotypy partnerów medialnych: NGO, niepełnosprawni.pl, Fundacja Integracja, naszesprawy.eu, Radio Kraków, KSSN.
Wróć do początku strony