baza dobrych praktyk - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na biało żółtym tle jest napisane dziesiąty konkurs samorząd równych szans, po prawej stronie jest nagroda - otwarte dłonie z diamentem. To baner kolejnej edycji konkursu samorząd równych szans

Zakończyliśmy pierwszy etap jubileuszowej, 10 edycji Konkursu Samorząd Równych Szans. Do 16 marca 2020 roku zostało zgłoszonych 45 projektów, działań i inicjatyw realizowanych przez samorządy z całej Polski na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

W najbliższym czasie wnioski konkursowe zostaną przekazane do
oceny Radzie Nagrody, do której zostali zaproszeni przedstawiciele:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,Rzecznika …

Wróć do początku strony