Zapytanie ofertowe nr1/2021/PFRON/TPM/I/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/PFRON/TPM/I/FIRR na usługi:

  1. Składu czasopisma „Tyfloświat”,
  2. Druku czasopisma „Tyfloświat”,
  3. Przygotowania dostępnych wersji alternatywnych na nośniku elektronicznym czasopisma „Tyfloświat”,
  4. Kolportażu czasopisma „Tyfloświat”,
  5. Kolportażu nośników elektronicznych czasopisma „Tyfloświat”,
  6. Przygotowania nośników elektronicznych wydawnictwa „Tyflopodcast”,
  7. Kolportażu nośników elektronicznych wydawnictwa „Tyflopodcast”,

w ramach projektu „Tyflotechniczna Platforma Medialna”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres joanna.piwowonska@firr.org.pl

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie dostępnej (Word, dostępny PDF). Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Załącznik z ofertą nie może przekraczać 20 MB.

Termin składania ofert: 10.04.2021.

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 4 Kryteria oceny

Załącznik nr 5 Umowa

Zapytanie ofertowe

Wróć do początku strony