ABC - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 11/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-102619, w  związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach …

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/PFRON/TPM/I/FIRR na usługi:

Składu czasopisma „Tyfloświat”,Druku czasopisma „Tyfloświat”,Przygotowania dostępnych wersji alternatywnych na nośniku elektronicznym czasopisma „Tyfloświat”,Kolportażu czasopisma „Tyfloświat”,Kolportażu nośników elektronicznych czasopisma „Tyfloświat”,Przygotowania nośników elektronicznych wydawnictwa „Tyflopodcast”,Kolportażu nośników elektronicznych wydawnictwa „Tyflopodcast”,

w ramach projektu „Tyflotechniczna Platforma Medialna”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres joanna.piwowonska@firr.org.pl. 

Oferta powinna być przesłana jako …

Wróć do początku strony