Zapytanie ofertowe nr 7/2023/POWER/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na tłumaczenie na język angielski dwóch publikacji: „Model Dostępnej Szkoły” oraz podręcznika wdrożeniowego w ramach Projektu „Dostępna szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr konkursu: POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania jest tłumaczenie na język angielski dwóch publikacji „Modelu Dostępnej Szkoły” oraz podręcznika wdrożeniowego.

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zamówieniu:

Joanna Piwowońska, tel. +48 663 883 332

Informacje są udzielane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do 21 grudnia 2023 r.

Oferty należy składać:

  1. na adres email: konkurencyjnosc@firr.org.pl – rozmiar maila (wraz z załącznikami) nie powinien przekraczać 10 MB,
  2. za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Zapytanie ofertowe nr 7/2023/POWER/4.1/DS/FIRR” w tytule wiadomości elektronicznej.

Projekt „Dostępna szkoła” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Wróć do początku strony