Zapytanie ofertowe nr 5/2022/POWER/2.18/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 5/2022/POWER/2.18/FIRR na zakup, dostawę, montaż, kalibrację i prezentację 1 pętli indukcyjnej stanowiskowej w ramach Projektu „Samorząd bez barier” (projekt PO WER 2.18 w ramach konkursu nr POWR. 02.18.00-IP.01-00-002/19.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 09.06.2022 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony