Zapytanie ofertowe nr 1/2022/POWER/2.18/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/POWER/2.18/FIRR na dostawę, montaż oraz prezentację obsługi 12 wózków/krzeseł ewakuacyjnych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” (projekt POWER 2.18 w ramach konkursu nr POWR. 02.18.00-IP.01-00-002/19).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Załącznik z ofertą nie może przekraczać 20 MB.

Termin składania ofert: 26.01.2022 r

Wróć do początku strony