Zapytanie ofertowe dot. projektu „Samorząd bez barier” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 5/2021/SBB/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 31.08.2021 r.,1.09.2021 r. w Krakowie, zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres joanna.mazurkiewicz@firr.org.pl

Oferta musi być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Oferenta o przesłanie oferty w wersji dostępnej (Word, dostępny PDF).

Termin składania ofert: 22.07.2021 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Wróć do początku strony