Zapraszamy na bezpłatny kurs j. angielskiego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Szkolna tablica, na niej napisane kolorową kredą angielskie zwroty: hello, hi, How are you?, Goodbye!
Tabliczka, informująca o dofinansowaniu projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a”  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Centrum im. Ludwika Braille’a”  współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy na kurs języka angielskiego w ramach Projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a”,  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może wziąć udział w kursie?

W bezpłatnym kursie języka angielskiego mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wzroku lub schorzeniu psychicznym, zamieszkujące województwa:  

  • łódzkie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • mazowieckie.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w nauce języka angielskiego jest zapisanie się do rocznego Projektu im. „Centrum Ludwika Braille’a” (termin trwania projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023).

W dniu 17 maja 2022r. o godzinie 17:00 odbędzie się rozmowa i test kwalifikacyjny w formie zdalnej, przypisujące chętnych uczestników kursu do odpowiedniego poziomu nauczania.

Zgłoszenia do projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i podniesieniem swoich kompetencji językowych prosimy o zgłoszenie na adres : clb@firr.org.pl lub kontakt telefoniczny:665 939 005

Wróć do początku strony