Zapraszamy do udziału w Projekcie „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021” (Etap III) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment kobiecej sylwetki z dłońmi na klawiaturze laptopa
zdjęcie: pixaby

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Projekcie „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021”.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w trzecim etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021”, realizowanym w okresie 01.04.2020r. – 31.03.2021r.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób niewidomych i słabowidzących:

  • Informatyka podstawowa – 35 godzin zajęć, 7 miejsc.
  • Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 7 miejsc (grupa I).
  • Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 7 miejsc (grupa II).
  • Samoobrona z elementami wschodnich sztuk walki – 40 godzin zajęć, 10 miejsc.
  • Kreowanie wizerunku i wizaż – 30 godzin zajęć, 10 miejsc.

Szczegółowe daty zostaną zamieszczone po uzyskaniu przez FIRR informacji nt możliwości ich realizacji – w związku z epidemią koronawirusa.

UWAGA!

Do udziału w zajęciach samoobrony z elementami wschodnich sztuk walki konieczna jest aktualna zgoda lekarza.

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej i są kwaterowane w hotelu.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

a) informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),

b) orientacji przestrzennej w Krakowie,

c) czynności życia codziennego.

Wszelkie informacje na temat Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach szkoleń).

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3A w Krakowie oraz telefonicznie, kontaktując sie z Panem Damianem Kiss (kom. 663 883 337 lub 12 629 85 14, wew. 1041).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przypomina również o możliwości korzystania z fundacyjnej świetlicy, mieszczącej się przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie. Masz trochę czasu, chciałbyś skorzystać z Internetu, komputerów, skanerów, przygotować się do zajęć w szkole lub na studiach, poczytać, lub po prostu napić się gorącej kawy, herbaty lub zjeść ciastko – zapraszamy!

Jeśli potrzebujesz, możemy odebrać Cię z przystanku MPK przy ul. Bratysławskiej w Krakowie. Zapewniamy w świetlicy pomoc asystentów ds. osób niepełnosprawnych.

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 i mieści się przy ul. Wybickiego 3A w Krakowie, a korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy przyjść.

Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok. Prosimy o przekazanie informacji na temat działalności świetlicy Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.

Projekt „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018 – 2021” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wróć do początku strony