Wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych skierowanych do negocjacji Nabór II – ścieżka A i B w „Dostępnej szkole” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Wróć do początku strony