Weź udział w Maratonie Innowacji! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat tekstowy Maratonu Innowacji - wszystkie informacje do przeczytania w newsie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na Maraton Innowacji.

Jak możemy przeczytać na stronie ROPS:

Podczas dwudniowego maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych, niepełnosprawnych, samodzielnych rodziców, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie.

Maraton bazował będzie na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Metoda ta zakłada:

Koncentrację na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb.

Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw.

Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są pożądane przez użytkowników, technologicznie wykonalne, ekonomicznie uzasadnione.

Nasi moderatorzy pomogą Wam usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania z zakresu włączenia społecznego, które następnie zostanie ocenione przez Jury.

Pomysły wygenerowane w trakcie maratonu, mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Włączenia Społecznego i uzyskać grant w wysokości do 100.000zł!

Maraton zaplanowano na 25-26 lutego w godz. 10:00-14:00. Zgłoszenia można wysyłać do 20 lutego.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie pod poniższym linkiem:

https://www.rops.krakow.pl/lewa/inkubator-wlaczenia-spolecznego-43/aktualnosci-194/maraton-innowacji-25-26022021-wspolnie-wykreujmy-innowacje-spoleczne-695.html?fbclid=IwAR22uYpnTktGHYJJG2AIwQZ1G1dAsaXI1nQFWsRoIumJFExxI0G15l936j4

Wróć do początku strony