Wciąż możesz podarować nam swój 1% podatku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi. Nad nimi po lewej jest logo FIRR a po prawej napis: Podaruj nam swój 1% podatku, KRS:0000170802

Do końca kwietnia 2018 r. możesz przekazać 1% swojego podatku dochodowego Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Jako organizacja pożytku publicznego zapewniamy, że wszelkie otrzymane pieniądze przeznaczymy na działania na rzecz grup podlegających wykluczeniu społecznemu. Twój 1% sprawi, że nasze projekty obejmą więcej osób. Gorąco zachęcamy!

Kiedy przekazać 1%?

Wraz ze złożeniem zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym, czyli do 30 kwietnia 2018 roku.

Jak przekazać 1%?

Po wyliczeniu kwoty podatku, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać numer KRS: 0000170802 (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Należy zamieścić również kwotę, jaką chcemy przekazać Fundacji. Nie może ona jednak przekraczać 1% z wyliczonego wcześniej podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Państwa dar w postaci 1% podatku na konto naszej Fundacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdof).

Na co wykorzystamy 1%?

Każdą podarowaną złotówkę wydamy na prowadzone przez nas projekty. Dzięki Twojej hojności nasze działania będą bardziej skuteczne i obejmą szerszy krąg osób. Twój dar w postaci 1 % to dodatkowe szkolenia dla beneficjentów lub skuteczniejsze działania na rzecz równych praw. Każdy darczyńca może odnaleźć w naszych sprawozdaniach finansowych na co przeznaczyliśmy jego pieniądze.

Zachęcamy oraz dziękujemy!

Wróć do początku strony