WARSZAWA: poszukujemy Pracowniczki/Pracownika administracyjnego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Do biura w Warszawie poszukujemy nowego pracownika na stanowisko Pracowniczki/Pracownika administracyjnego.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! Zapraszamy!

Prosimy o przesłanie swoich ofert do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres email: warszawa@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: “Aplikacja: Pracownik administracyjny – Warszawa”) w oddziale Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Warszawie przy ul. Plac Konstytucji 5/4.

Kim Jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Obowiązki:

 • obsługa sekretarsko-administracyjna biura;
 • kontakt z klientami i kontrahentami Fundacji;
 • udzielanie informacji na temat działań statutowych Fundacji;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów;
 • organizacja i realizacja zaopatrzenia na materiały niezbędne do funkcjonowania biura;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w wydarzeniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów, itp.;
 • obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 • redagowanie pism, artykułów i innych tekstów;
 • prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację;
 • realizacja wsparcia typu asystenckiego dla osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektów realizowanych przez Fundację;
 • sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów związanych z realizacją działań statutowych Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegłej obsługi komputera (Pakiet Office, Outlook),
 • komunikatywności, odpowiedzialności, systematyczności,
 • samodzielności, rzetelności i dobrej organizacji pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Pytania rekrutacyjne:

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 1. Proszę krótko opisać wybrane zdarzenie, które potwierdzi, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków).
 2. Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za organizację ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami. Weźmie w niej udział około 100 osób. Proszę przedstawić i opisać w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji, jak i jej realizacji.
 3. Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za zorganizowanie i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Fundacji (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji). Proszę opisać w jaki sposób zrealizuje Pani/Pan to zadanie?
 4. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Prosimy o podanie konkretnej kwoty brutto lub “widełek”.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony