WARSZAWA: poszukujemy Asystenta/Asystentki osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, poszukuje kandydata/ kandydatki do pracy w charakterze Asystenta/Asystentki osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a”.

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

Nasze działania

 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
 • Uczestniczymy w procesie tworzenia prawa.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Jeśli lubisz ludzi, nie obawiasz się osób z różnymi niepełnosprawnościami, jesteś gotowy do wspierania niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami ZOSTAŃ ASYSTENTEM / ASYSTENTKĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zakres obowiązków

 • Wsparcie bezpośrednie / asystentura osobom z niepełnosprawnościami m.in. pomoc w dotarciu do / z  biura fundacji na zajęcia realizowane w ramach projektu ;
 • Wsparcie uczestników projektu z niepełnosprawnością w trakcie zajęć, szkoleń , warsztatów itd.
 • Dbałość o kompletność dokumentacji projektowej związanej z uczestnikami ;
 • Tworzenie harmonogramu wsparcia świadczonego dla Up w ramach projektu;

Wymagania

NIE POTRZEBUJESZ DOŚWIADCZENIA (jest ono mile widziane, ale nie konieczne) – my Cię przeszkolimy,

Ważne jednak abyś:

 • miał/miała co najmniej średnie wykształcenie,
 • był/była osobą komunikatywną, asertywną oraz rzetelną i sumiennie wykonującą powierzone zadania;
 • był/była osobą dyspozycyjną, gdyż większość zajęć w miejscu świadczonego wsparcia tj. ul. Oleandrów 4 będzie świadczone w godzinach popołudniowych i w weekendy; 

Mile widziane doświadczenie w pracy/wolontariacie z osobami z niepełnosprawnościami; 

Oferujemy

 • Umowę o pracę ( etat )
 • Elastyczny czas pracy,  
 • Pracę w organizacji z wieloletnim doświadczeniem, działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Milą atmosferę,
 • Możliwość rozwoju poprzez realizację innych działań projektowych  
 • Po okresie próbnym pakiet medyczny

Miejsce pracy: Oddział Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Prosimy o przesyłanie cv wraz z listem motywacyjnym do dnia 14 lipca 2021 r. na adres email: clb@firr.org.pl z dopiskiem „Asystent/Asystentka”.

Prosimy w treści e-maila wskazać oczekiwaną kwotę netto wynagrodzenia ( na rękę).

Prosimy o przesyłanie tylko dostępnych formatów dokumentów elektronicznych.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami/ kandydatkami .

Klauzula informacyjna:

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 • Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 • Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Wróć do początku strony