W drodze do samodzielnego życia - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia logotyp monitoringu, na białym tle znajduje się tekst monitoring wdrażania konwencji oraz fioletowy znak

Zakończyliśmy dwuletni projekt – Małopolska wdraża Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie uczestniczyły 54 jednostki administracji rządowej i samorządowej w Małopolsce. Zespoły monitoringowe z naszej Fundacji przeprowadziły dokładne analizy poziomu wdrażania Konwencji ONZ dotyczącej praw osób  z niepełnosprawnościami.

Odwiedziliśmy wiele miejsc, rozmawiając zarówno z przedstawicielami jednostek, jak i osobami z niepełnosprawnością. Badaliśmy wiele obszarów – od dostępności architektonicznej zaczynając, przez dostępność stron internetowych, po obsługę klientów z niepełnosprawnością. Przyglądaliśmy się sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, działaniom wspierającym samodzielność. Wszechstronne monitoringi, jakie przeprowadziliśmy skłaniały do wielu refleksji.

„Spotkania, jakie odbyliśmy, pokazały że dużo się zmienia w zakresie dostępności oraz świadomości Konwencji ONZ. Wiele jeszcze przed nami. W moim odczuciu najważniejsi są ludzie –  to od ich otwartości i świadomości zależy poziom wdrażania zmian” – podsumował projekt monitoringowy Artur Then, jedna z kierowników zespołów.

„Każde pytanie związane ze zwiększeniami dostępności urzędu dla klientów z niepełnosprawnościami zadane przez pracowników sprawiało, że jako kierownik czy członek zespołu monitoringowego miałam poczucie, że sytuacja osób ze specjalnymi potrzebami może się poprawić” – przekazywała swoje opinie Katarzyna Balwierz, kierowniczka zespołu monitoringowego

Przygotowywane przez nas raporty, zawierały rekomendacje, a więc zalecenia, które dana jednostka powinna wdrożyć.

Kilka miesięcy po podpisaniu raportu, wracaliśmy do instytucji, by ocenić, co zostało zmienione. „Nasze wyjazdy weryfikacyjne pokazywały, jak, dzięki monitoringowi, zmieniła się świadomość w wielu jednostkach” – ocenił Artur Then, kierownik zespołu. „Mam nadzieję, że dwa lata naszej pracy poprawią sytuację osób z niepełnosprawnościami.”

Wróć do początku strony