Uroczyste podpisanie pierwszej umowy grantowej w ramach Projektu Dostępna Szkoła - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

31 sierpnia 2021, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu, spotkali się przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz operatorzy grantu, przedstawiciele lokalnej społeczności i władz, nauczyciele, i rodzice. Okazją do spotkania było podpisanie umów o powierzenie grantów.

Pierwsze jednostki prowadzące placówki edukacyjne, które dostały się do Projektu, to Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Gmina Głogów – z placówkami w Przedmościu oraz Wilkowie. W przeddzień powrotu uczniów do szkół miało miejsce szczególne wydarzenie w prowadzonym przez nas Projekcie Dostępnej Szkoły.

Na wydarzeniu był także obecny p. minister Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, realizującego program Dostępność plus, w ramach którego zorganizowano konkurs grantowy Dostępna Szkoła.

W imieniu Starostwa Powiatowego w Wieluniu, starosta Marek Kieler oraz wicestarosta Krzysztof Dziuba, jako przedstawiciele organu prowadzącego szkoły podpisali w umieniu dwóch placówek edukacyjnych – Szkoły Podstawowej Specjalną nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach. Ze strony operatorów programu, umowę podpisał zaś Tomasz Jegier, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. Joanna Piwowońska z naszej Fundacji przedstawiła ogólne założenia Modelu Dostępnej Szkoły i szanse, jakie niesie spełnianie założeń dokumentu w praktyce.

W trakcie spotkania o zmianach, jakie wydarzą się w szkole w Wieluniu, dzięki wsparciu finansowemu Projektu opowiadała także dyrektor szkoły Katarzyna Wyrębak. – Projekt zakłada wsparcie w obszarze edukacyjno-społecznym i myślę, że to z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni, ponieważ wzrośnie ocena naszej szkoły, podniesie się poziom wykonywanej tu pracy. Dostaniemy sprzęt do neurorehabilitacji a to jest niezbędne dla naszych uczniów. Dzięki nowym materiałom edukacyjnym poprawią się warunki tych, którzy korzystają z edukacji domowej – powiedziała dyrektorka placówki.

Katarzyna Wyrebak – dyrektor szkoły w Wieluniu

Na co dzień mówimy o wielkich projektach i wielkich nakładach finansowych, na których bardzo nam zależy. Ale przy okazji środków europejskich warto też zatrzymać się przy takich mniejszych zadaniach, które są nie mniej ważne z punktu widzenia człowieka. Także z punktu widzenia osoby ze szczególnymi potrzebami. (…). To jest właśnie dotarcie do konkretnych osób, do tych, którzy naprawdę wsparcia potrzebują – powiedział w trakcie spotkania Waldemar Buda.

Wiceminister Waldemar Buda
Joanna Piwowońska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dla wszystkich placówek z pierwszego naboru konkursu grantowego zaczyna się teraz wyjątkowy czas realizacji obranych celów poprawy dostępności. W ciągu kolejnych miesięcy ich placówka, będzie mogła się stać prawdzie Dostępną Szkołą.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  

Wiceminister Waldemar Buda oraz uczniowie szkoły
Uczestnicy spotkania

Wróć do początku strony