Uchwała Sejmu ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

biały trójwymiarowy znak paragrafu stoi oparty o szarą kamienną ścianę.
zdjęcie: pixabay

W środę podczas pierwszego dnia 28. posiedzenia Sejmu, posłowie przez aklamację podjęli uchwałę ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu.

„Sejm RP, mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona obywateli – osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, uznaje, że państwo powinno im stwarzać godne warunki do życia i pracy. Żeby to umożliwić, Sejm RP wspiera rozwiązania systemowe pozwalające na kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób” – czytamy  w dokumencie.

Sejm w uchwale uznał za ważną realizację strategii niwelowania barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych przez rozwinięcie obecnego systemu opieki nad osobami w spektrum autyzmu, tak aby urzeczywistnić ich prawa we wszystkich obszarach życia. „Każdej osobie w spektrum autyzmu należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia” – podkreślono w przyjętej uchwale.

żródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=7A87E32505C09DB8C12586B7003608DA

Wróć do początku strony