Świat bez barier – zgłoś projekt do X Konkursu Samorząd Równych Szans! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na biało żółtym tle jest napisane dziesiąty konkurs samorząd równych szans, po prawej stronie jest nagroda - otwarte dłonie z diamentem. To baner kolejnej edycji konkursu samorząd równych szans

Do 28 lutego 2020 roku czekamy na zgłoszenia pomysłów, projektów oraz działań. To już dziesiąta edycja konkursu Samorząd Równych Szans, organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Dotychczas nagrodzono 119 projektów, 187 zostało wyróżnionych. Przyznano też 6 złotych statuetek jednostkom, które trzykrotnie otrzymały nagrody za zgłaszane projekty.

Innowacje i niezależne życie

Samorząd Równych Szans to szczególny konkurs, promujący innowacyjne pomysły i projekty, które wpływają na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, a także pomagają im samodzielnie żyć w społeczeństwie. Nagradzane dotychczas projekty i programy odpowiadały na realne potrzeby społeczne, stwarzając nowe perspektywy dla osób z niepełnosprawnościami.

Rada Nagrody wybiera najlepsze projekty, które otrzymują statuetkę „Samorząd Równych Szans”. Przyznawane są także wyróżnienia. Samorządy są oceniane w trzech grupach:

  • najlepsze gmina,
  • najlepszy powiat grodzki,
  • najlepszy powiat ziemski/województwo.

Dlaczego warto zgłaszać projekty?

Dziewięć edycji konkursu pokazało, jak dużo jest różnych działań, pomysłów, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w niezależności. Przypominamy kilka wybranych projektów, docenionych przez Radę Nagrody:

  • Miasto Gdańsk – nagrodzono złotą statuetką (trzy wygrane we wcześniejszych edycjach) za projekt „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, który został opracowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z innymi jednostkami. Innowacyjność projektu polega na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Każda osoba potrzebująca wsparcia otrzymała indywidualną ścieżkę – od diagnozy przez leczenie, aktywizację zawodową czy społeczną, w zależności od potrzeb. Doceniona została wszechstronność projektu.
  • Miasto Koszalin doceniono za teleopiekę – usługę ułatwiającą życie osobom z niepełnosprawnościami we własnym środowisku. System daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcie osobom samotnym pozostającym w domu oraz członkom ich rodzin, którzy z różnych przyczyn nie mogą się nimi opiekować. Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, można przyjmować zgłoszenia SOS od klientów przy pomocy czerwonego przycisku lub telefonu w przypadku nagłej sytuacji. Jest systemem tańszym dla budżetów samorządu i przede wszystkim realizuje hasło „za niezależnym życiem”.
  • Miasto Konin za powołanie oficera ds. dostępności. To nowatorskie i warte naśladowania działanie, które dzisiaj powoli staje się już koniecznością w świetle obowiązującego prawa.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Co roku w konkursie zostają wskazane kategorie oraz obszary priorytetowe, które określają tematykę zgłaszanych działań. Wnioski konkursowe zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Doceniane będą nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty, pomysły i działania.

Aby poznać wszystkie obszary tegorocznej edycji konkursu oraz złożyć wniosek konkursowy, należy zapoznać się z regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk.

Pytania prosimy kierować do Magdaleny Lubaś, tel. 12 444 73 49 lub 663 000 040, mail: magdalena.lubas@firr.org.pl

Organizatorem konkursu Samorząd Równych Szans jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

logotyp fundacji instytut rozwoju regionalnego

Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

logotypy samorządu województwa małopolskiego oraz urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marlena Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Związek Miast Polskich.

Logotypy patronatów honorowych: Dr Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicza – Prezesa Zarządu PFRON, Adama Lipińskiego – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pawła Wdówika – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marleny Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Związeku Miast Polskich.

Patronaty medialne nad konkursem objęli: NGOniepełnosprawni.plFundacja Integracjanaszesprawy.euRadio KrakówKSSN.

logotypy partnerów medialnych: NGO, niepełnosprawni.pl, Fundacja Integracja, naszesprawy.eu, Radio Kraków, KSSN.
Wróć do początku strony