Świadomość i wyobraźnia kluczami do dostępnego świata - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kiedy jechałem wózkiem, najtrudniejsze było pokonywanie przeszkód. Wystarczyło, że kostka brukowa opadła o 2 cm, a dla mnie był to już duży kłopot – opowiadał Pan Andrzej z Urzędu Miasta w Gródku nad Dunajcem.

Uczestnicy kolejnego szkolenia w ramach projektu Bliżej dostępności zwracali uwagę zwłaszcza na praktyczną stronę zajęć.

Jak dobrze, że to szkolenie ma tyle praktyki. Można doświadczyć i poznać, z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. To zwiększa wyobraźnię. Teraz mam świadomość różnych detali, na jakie będę zwracać uwagę przy różnych inwestycjach – opowiadał inny uczestnik.

Różnorodna forma zajęć, dużo sytuacji z codziennego życia nie tylko podniosły atrakcyjność szkolenia, ale też pozwoliły uczestnikom samodzielnie doświadczać i wyciągać wnioski.

Kiedy jechałem na wózku przez przejazd tramwajowy, okazało się, że światła są za krótkie, abym zdążył. Podobnie było podczas przejazdu przez ulicę – mówił Pan Mariusz z Urzędu Miasta w Gródku nad Dunajcem.

Kiedy szłam z laską i prowadziła mnie koleżanka, miałam kłopot, aby zaufać. Na początku nie czułam się bezpiecznie. Dopiero po jakimś czasie to się zmieniło – opowiadała inna uczestniczka.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Od stycznia 2019 roku nasza Fundacja, Spółdzielnia Socjalna FADO Fundacja TUS realizują projekt „Bliżej dostępności”.
Projekt obejmuje dwudniowe szkolenia, dotyczące dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

logotypy Unii Europejskiej, flaga Rzeczpospolitej oraz logotyp Europejskich Funduszy Społecznych
logotypy projektu BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI i jego realizatorów, Fundacji TUS, Fundacji Innstytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielni Socjalnej Fado
Wróć do początku strony