Strony i aplikacje firm telekomunikacyjnych oraz pocztowych nadal nieprzejrzyste - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, przedstawiająca różne aplikacje na telefon komórkowy

Po przeprowadzeniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badań stron i aplikacji firm telekomunikacyjnych oraz pocztowych, okazuje się, że w większości usługi te są nadal niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Urząd sprawdził 34 strony internetowe przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz 15 stron firm pocztowych, a także 20 aplikacji mobilnych. Sprawdźcie, na czym polegały badania i jakie są ich rezultaty.

Co było przedmiotem badania?

Urząd Komunikacji Elektronicznej badał dostępność serwisów pod kątem obsługi ich przez osoby z niepełnosprawnościami i przez osoby starsze. 

W trakcie badania weryfikowano, czy osoby ze specjalnymi potrzebami:

  • mają pełny dostęp do treści strony i aplikacji,
  • mogą te treści zrozumieć,
  • mają możliwość skorzystania z wygodnej nawigacji lub interakcji z serwisem.

Jakie są wyniki badań?

Wyniki przeprowadzonych badań jasno wskazują, że serwisy internetowe i aplikacje mobilne nadal wymagają pracy nad wdrożeniem dostępności.

Urząd stwierdził pogorszenie poziomu dostępności cyfrowej u dwóch firm telekomunikacyjnych i u dwóch operatorów pocztowych.

Z 20 aplikacji mobilnych tylko dwie otrzymały ocenę dobrą. 

Sześć otrzymało ocenę dostateczną, pięć niedostateczną.

Co jest największym problemem?

Badania dostępności, przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pokazały, że w przypadku aplikacji największym i najczęstszym problemem są zbyt małe litery i drobne symbole na zakładkach aplikacji. 

Dużym problemem jest również błędne odczytywanie ekranu przez telefon.

Inne utrudnienia, związane z brakiem dostępności stron internetowych i aplikacji, to:

  • złe przedstawianie informacji,
  • brak nazewnictwa poszczególnych elementów na stronie,
  • brak tekstu alternatywnego do wszelkich treści nietekstowych,
  • niepoprawny kod.

Mamy nadzieję, że wyniki badań dostępności stron i aplikacji, przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, zmobilizują firmy telekomunikacyjne oraz pocztowe do wytężonej pracy w kierunku poprawy dostępności ich serwisów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wróć do początku strony