Sprawozdanie z Małopolskiego Konwentu Regionalnego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy Małopolskiego Konwentu Regionalnego

W czwartek 28 września 2017 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny, który zorganizowany został na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli m.in. przedstawiciele organizacji, które na co dzień czynnie udzielają się w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Głównym tematem konwentu było przedstawienie założeń Nowego Systemu Wsparcia. Celem było wywołanie dyskusji nad powyższymi założeniami w kontekście niezależnego życia OzN, a także wspomnianej Konwencji. Sesja krakowska była czwartą w kolejności i składała się z dwóch części tematycznych. Na wstępie zebranych przywitał Aleksander Waszkielewicz – Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jeden z trzydziestu pięciu współautorów Nowego Systemu Wsparcia. Jest on także inicjatorem Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Raport realizowany jest przy wsparciu prof. dr hab. Barbary Gąciarz, która jest Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych.

Po oficjalnym otwarciu Małopolskiego Konwentu Regionalnego Prezes FIRR zapoznał zgromadzonych z założeniami do Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. W tej części odbyła się również dyskusja nad poniższymi pytaniami.

 • Jak Państwo oceniają proponowany system?
 • Czy takie zmiany są potrzebne/oczekiwane przez środowisko? Dlaczego?
 • Które zmiany są szczególnie ważne/oczekiwane?
 • Czy jest coś, o co warto uzupełnić proponowany system? Jakie dodatkowe kwestie warto uwzględnić? Dlaczego?

Na pytanie, co należałoby ująć w strategii, większość rozmówców podkreśliła wagę podejść zorientowanych na systemowe rozwiązania i wklejenie tematyki niepełnosprawności we wszystkie obszary. Zdaniem uczestników nie wystarczy umieszczanie ich tylko w jednej ustawie. Głos zabierali przedstawiciele środowiska OzN oraz instytucji publicznych. Różnorodność głosów pozwoliła na wyłonienie postulatów.

POSTULATY:

 1. Egzekwować od państwa realizację obowiązku zapewnienia równego dostępu do usług wszystkim obywatelom i obywatelkom z niepełnosprawnością (w myśl postanowień Konwencji).
 2. Dostosować Polskie prawo do postanowień Konwencji (w szczególności w kontekście art. 19 Konwencji). Też: opieka wytchnieniowa.
 3. Uwzględnić perspektywę płci i niepełnosprawności w proponowanych rozwiązaniach.
 4. Uwzględnić profilaktykę zdrowia w proponowanych rozwiązaniach.
 5. Uwzględnić dostosowanie wsparcia do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami (domy samotnej matki, ośrodki dla ofiar przemocy etc.).
 6. Zagwarantować dostęp( bez barier architektonicznych) zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (do uczelni, pracy i budynków użyteczności publicznej).
 7. Budować świadomości i wiedzę nt. praw -osobom z niepełnosprawnościami (promowanie Konwencji).
 8. Promować dobre praktyki (z Polski i ze świata) z zakresu opieki wytchnieniowej, aby stały się powszechnie stosowane.
 9. Budować jedności środowiska osób z niepełnosprawnością „na zewnątrz”.
 10. Stale podnosić świadomości społeczeństwa na temat: praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnik Małopolskiego Konwentu Regionalnego

Wróć do początku strony