Spotkanie partnerów projektu „Entrepreneurial youth camp” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W dniach 16-17 stycznia 2017 r. w Krakowie gościliśmy partnerów międzynarodowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości wśród europejskiej młodzieży – „Entrepreneurial youth camp”.

Było to drugie spotkanie robocze partnerów projektu, pierwsze odbyło się we wrześniu ubiegłego roku w Budapeszcie. Wzięły udział przedstawicielki trzech europejskich organizacji, z którymi wspólnie realizujemy projekt:

– EBC* Licensing Ltd. (Węgry), który jest koordynatorem projektu,
– AFS – American Field Service (Węgry),
– CENP – Centro Español de Nuevas Profesiones (Hiszpania).

 

 

Spotkanie z partnerami było okazją do omówienia zadań, które już udało się wypełnić, dokumentacji i materiałów, które zostały dotychczas wspólnie wypracowane, jak również przedstawienia o dotychczasowych efekty projektu. Rozmawialiśmy także o szczegółach dotyczących kolejnych zadań, dyskutując nad ich ostatecznym kształtem oraz proponując najlepsze rozwiązania i metody do ich realizacji.

 

Jednym z ważniejszych tematów tego spotkania było omówienie kluczowego wydarzenia tego projektu, jakim będzie obóz szkoleniowy dla młodzieży. Uczestnicy obozu, który odbędzie się w czerwcu nad jeziorem Balaton na Węgrzech, wezmą udział w szkoleniu z przedsiębiorczości w jej rożnych aspektach i dzięki niemu otrzymają podstawową wiedzę ekonomiczną, połączoną z kompetencjami informatycznymi, społecznymi i obywatelskimi.

 

Na zakończenie spotkania zostały wyznaczone dalsze projektowe zadania do wypełnienia osobno dla każdego z partnerów projektu, jak i wspólne dla wszystkich.

Kolejne spotkanie odbędzie się w maju w Madrycie, u naszego hiszpańskiego partnera.

Wróć do początku strony