Spis powszechny niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na drewnianym stole leży laptop a na nim okulary, obok tapropa, po prawej stronie myszka.
zdjęcie: pixabay

Od początku kwietnia trwa spis powszechny – udział w nim jest obowiązkowy. Wydawać by się mogło, że nie powinno to być problematyczne – zwłaszcza, że jest możliwość samospisania się online. W praktyce, niestety, spis jest niedostępny dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Rzecznik Praw Obywatelskich Interweniuje

Jak czytamy na stronie RPO:

Rzecznik zwracał już uwagę Dyrektora Centralnego Biura Spisowego na potrzebę zapewnienia dostępności formularza ankiety NSP2021. Odpowiedział, że przygotowana interaktywna aplikacja formularzowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jest dostosowana do standardu WCAG 2.1., by mogły z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Niestety – pomimo tych zapewnień – osoby niewidome oraz słabowidzące nie mają możliwości dokonania spisu online, ponieważ ich czytniki nie mogą odczytać wielu pytań ankiety.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował w tej sprawie pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym domaga się odpowiedzi między innymi na pytanie o to, jakie działania zostały podjęte w celu umożliwienia obsługi ankiety przy pomocy samej klawiatury oraz możliwości odczytania pytań zawartych w formularzu przez program czytający.

Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

Wróć do początku strony