Rozeznanie rynku na usługę przeprowadzenia warsztatów w projekcie 1.3.1 POWER „Krok ku dorosłości…” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rozeznanie rynku w zakresie usługi: przeprowadzenia warsztatów grupowych podnoszących kompetencje społeczne i warsztatów indywidualnych podnoszących kompetencje i umiejętności związane z rynkiem pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Krok ku dorosłości – aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z realizacją projektu „Krok ku dorosłości – aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, prosimy o wycenę usługi:

  • przeprowadzenia warsztatów grupowych podnoszących kompetencje społeczne i warsztatów indywidualnych podnoszących kompetencje i umiejętności związane z rynkiem pracy dla Uczestników/Uczestniczek Projektu (okres realizacji Projektu: 01.07.2018r. – 30.06.2020r.).

Warsztaty będą realizowane dla absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW) i szkół specjalnych z terenu całej Polski, którzy przystąpią do projektu.

Planowanych jest 8 edycji 3-dniowych warsztatów grupowych oraz realizacja 250 godzin warsztatów indywidualnych (po 5 h dla 50 Uczestników/Uczestniczek).

Zakres tematyczny zajęć:

  • autoprezentacja,
  • odnajdywanie się w sytuacjach społecznych,
  • budowanie pozytywnego wizerunku,
  • zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • profesjonalny wygląd,
  • techniki motywacyjno – komunikacyjne.

Zakres zamówienia – poniżej 50 tys. PLN netto.

Wycenę zawierającą stawkę brutto za 1 godzinę zegarową oraz CV prosimy przesyłać mailem na adres: joanna.bryk@firr.org.pl

Wróć do początku strony