Rozeznanie rynku w zakresie usługi: Doradztwo psychologiczne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rozeznanie rynku w zakresie usługi: Doradztwo psychologiczne w ramach projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
31-261 Kraków
ul. Wybickiego 3A
Adres strony internetowej: www.firr.org.pl

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi w zakresie doradztwa psychologicznego dla Uczestników/-czek projektu – osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego w łącznym wymiarze 288 godzin. Szacowana liczba Uczestników/-czek, którzy skorzystają ze wsparcia to 50% ogólnej liczby Uczestników/czek – 36 osoby które skorzystają średnio ze wsparcia psychologicznego w wymiarze 8 h/osobę. Usługa świadczona będzie w Oddziale Fundacji w Warszawie przy Placu Konstytucji 5/4 w okresie realizacji projektu.

Zakres zamówienia – poniżej 50 tys. PLN netto.

 

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
• Wsparcie psychologiczne Uczestników/-czek przez pełną ścieżkę realizacji Projektu (Indywidualny Plan Działania, doradztwo zawodowe, szkolenia, konsultacje, staż);
• Rozwój osobisty Uczestników/-czek w zakresie gotowości do wejścia na rynek pracy;
• Wsparcie i motywowanie Uczestników/-czek w realizacji Indywidualnych Planów Działania;
• Motywowanie Uczestników/-czek do udziału w szkoleniach lub konsultacjach;
• Przygotowywanie Uczestników/-czek do rozmów kwalifikacyjnych;
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wzorami;
• Ścisła współpracę z pozostałym personelem Projektu.

 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
04.06.2018 r. – 31.12.2019 r., Oddział Fundacji w Warszawie, Plac Konstytucji 5/4.

 

5. ZAKRES INFORMACJI
W ramach wyceny prosimy o podanie (przesłanie mailem na adres: power@firr.org.pl) stawki brutto brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa psychologicznego oraz załączenie CV potwierdzającego kwalifikacje psychologa i doświadczenie na tym stanowisku.

Wróć do początku strony