Rekrutujemy na stanowisko pracownika administracyjnego! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Banner promujący ogłoszenie o pracę

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego poszukuje pracownika administracyjnego do biura w Krakowie (pół etatu).

 

Jesteśmy grupą entuzjastów, którym na sercu leży dobro każdego człowieka.
Zapał do pracy skutkuje licznymi szkoleniami i projektami, które pomagają coraz większej liczbie osób z niepełnosprawnościami. Dołącz do naszego zespołu! 

 

NASZA MISJA:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

NASZE DZIAŁANIA:

 

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

 

Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie: www.firr.org.pl.

 

__________________________________________________________________

 

Opis stanowiska pracy:

 

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar czasu pracy: pół etatu (umowa o pracę).

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku „Pracownika administracyjnego” będzie należało m.in.:

1. Obsługa sekretarsko-administracyjna biura.
2. Udzielanie informacji na temat działań statutowych Fundacji.
3. Prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów.
4. Organizowanie i realizacja zaopatrzenia na materiały niezbędne do funkcjonowania biura.
5. Prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych.
6. Prace organizacyjno-logistyczne związane z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów itp.
7. Obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację.
8. Redagowanie pism, artykułów prasowych i innych tekstów.
9. Prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi.
10. Prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację.
11. Realizacja wsparcia typu asystenckiego dla niepełnosprawnych uczestników projektów realizowanych przez Fundację (w tym również podczas dojazdu na zajęcia, powrotu z nich itp.).
12. Sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji działań statutowych Fundacji.

 

Wymagania:

• wykształcenie – min. średnie,
• biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
• komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność,
• samodzielność, rzetelność i doskonała organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem

 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne.

Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 

Pytania selekcyjne:

1. Prosimy o krótkie opisanie wybranego zdarzenia potwierdzającego, że posiadasz zdolności organizatorskie i jesteś osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków).

2. Jesteś odpowiedzialna/-y za zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania aktywności i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami. Weźmie w niej udział około 80 osób. Przedstaw i opisz w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji jak i jej realizacji.

3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku?
Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

 

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 16 listopada 2018 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Pracownik administracyjny – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków.

 

Na potrzeby rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

 

Informacje o przetwarzaniu danych:

• Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl.
• W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
• Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
• Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
• Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
• Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
• Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
• Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dołącz do nas, zapraszamy! 🙂

Wróć do początku strony