Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Warszawie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ręka mężczyzny, przesuwająca koło wózka inwalidzkiego

Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” w dwóch modułach:

  • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I),
  • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

Jaki jest cel programu?

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego?

Z programu mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Jak przystąpić do Programu?

Aby przystąpić do programu należy wypełnić odpowiednie dokumenty i dołączyć od nich kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności.

Realizatorem usługi opieki dziennej moduł I jest Fundacja Agencji Służby Społecznej.

Wnioski można składać od 1 sierpnia osobiście w biurze Fundacji przy ul. Prochowej 24/26 lok. 1 (Praga Południe) w godz. 8.00-16.00 lub mailowo na adres praga@assopieka.pl

Opiekę wytchnieniową w formie pobytu całodobowego (Moduł II) realizuje Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30

Wróć do początku strony