Prezes naszej Fundacji został ekspertem w Radzie Dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na zdjęciu widoczny jest Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - Aleksander Waszkielewicz

20 grudnia 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński – utworzył Radę Dostępności, do której zaprosił ekspertów z różnych środowisk, znających problematykę osób z niepełnosprawnościami. Zaproszenie do tego grona otrzymał też Prezes naszej Fundacji – Aleksander Waszkielewicz.

W przesłanym od Pana Ministra zaproszeniu czytamy między innymi:

„(…) ceniąc wysoko Pana działalność na rzecz zapewnienia równych szans dla osób z niepełnosprawnością w Polsce, liczne inicjatywy na rzecz wdrożenia postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz wieloletnie zaangażowanie we współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na rzecz poprawy dostępności, mam przyjemność zaprosić Pana Prezesa do udziału w pracach Rady w charakterze jej członka”.

Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Zaproszenie do członkostwa w Radzie Dostępności, 16.01.2019 roku
Wróć do początku strony