Poszukujemy pracownika – dołącz do naszego zespołu w Warszawie! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Do biura Fundacji w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/ka ds. staży/Pośrednik/czka pracy do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Aplikacje można składać do końca lipca. Fundacja jest otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.


Miejsce pracy: Warszawa. Zatrudnienie na pełen etat.


Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:
– rekrutacja uczestników/czek do projektu we współpracy z pozostałym personelem projektu;
– wsparcie i motywowanie uczestników/czek projektu w poszukiwaniu zatrudnienia;
– pozyskiwanie miejsc staży i pracy dla osób z niepełnosprawnościami – uczestników/czek projektu;
– opieka z ramienia Fundacji nad osobami odbywającymi staże zawodowe;
– nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze stażodawcami/ pracodawcami;
– dobór, organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem zajęć dla uczestników pod kątem rozwoju osobistego uczestników/czek w zakresie gotowości wejścia na rynek pracy;
– prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami projektowymi;
– wymiana informacji, doświadczeń i ścisła współpraca z pozostałym personelem projektu;
– budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz traktowanie osób z niepełnosprawnościami z szacunkiem;
– bieżąca pomoc w pracach administracyjno-biurowych, związanych z prowadzonymi przez Fundację;
– inne prace zlecone przez pracodawcę.


Wymagania:
– wykształcenie wyższe – wykształcenie kierunkowe związane z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem;
– minimum rok doświadczenie w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami;
– znajomość rynku pracy i zagadnień związanych z pracą na nim osób z niepełnosprawnościami;
– znajomość zagadnień dot. problematyki osób z niepełnosprawnościami;
– biegła obsługa komputera;
– mile widziane doświadczenie w pracy w projektach współfinansowanych ze środków POWER, RPO i PFRON;
– wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność w realizacji prac;
– umiejętność pracy w zespole;
– empatia;
– odpowiedzialność, samodzielność oraz dobra organizacja pracy.


Oferty, tj. CV oraz list motywacyjny należy wysłać najpóźniej do 31 lipca 2019 roku na adres email: joanna.bryk@firr.org.pl lub składać osobiście do siedziby Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa.


Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!


Misją Fundacji jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce. Zmieniamy prawo, wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu a także propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Wróć do początku strony