Porozumienie inaugurujące projekt „Dostępny Samorząd 2.0” podpisane! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Wiesław Szczepański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora

31 stycznia 2024 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora podpisali porozumienie inaugurujące projekt „Dostępny Samorząd 2.0”.

Wartość projektu to ponad 100 mln zł.

Będzie on realizowany w latach 2024-2028.

Mamy wielką przyjemność i zaszczyt być partnerami projektu. Są nimi również:

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Co jest celem projektu Dostępny Samorząd 2.0?

Projekt Dostępny Samorząd 2.0 ma dać samorządom możliwość zwiększania poziomu dostępności w realizowanych usługach, co zagwarantuje osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielne i niezależne życie. Na skutek działań w projekcie usługi publiczne oraz obiekty i przestrzenie staną się bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

Do kogo kierowany jest projekt Dostępny Samorząd 2.0?

Wsparcie w ramach projektu Dostępny Samorząd 2.0 będzie w szczególności kierowane do samorządów o mniejszym potencjale samodzielnej realizacji zadań z zakresu poprawy dostępności w zakresie:

  • pozyskiwania wiedzy,
  • realizacji dostępnych inwestycji.

Ponadto wsparcie otrzymywać będą samorządy, charakteryzujące się najwyższym odsetkiem mieszkańców ze szczególnymi potrzebami.

Porozumienie w sprawie projektu „Dostępny Samorząd 2.0” – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do początku strony