Podsumowanie seminarium „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego” dzień II - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Studenci podczas odbierania dyplomów w charakterystycznych biretach
Logotyp: Projekt współfinasowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"
Logotypy: Varna Free University, Masarykova University, Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Dzień drugi seminarium był niemniej ekscytujący, niż dzień pierwszy.

Tym razem teorii towarzyszyła niezwykle intensywna część warsztatowa.

Pokonferencyjnej relacji ciąg dalszy.

Koncepcja oraz znaczenie Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie – Główne założenia oraz cele Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

Prelegenci: Justyna Kucińska, Joanna Bryk (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)

Drugi dzień naszego seminarium zaczął się od przybliżenia projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych w kontekście uczelni wyższych. Proponowana nazwa ustawy to: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Justyna Kucińska i Joanna Bryk zgodnie podkreślały, że zarówno dostępność, jak i wdrażanie Konwencji są procesem.

Prelegentki poruszyły również kwestie, które będą regulowane Ustawą, takie jak mieszkalnictwo czy asystencja osobista.

Na koniec Justyna Kucińska i Joanna Bryk zaprosiły gości seminarium na spotkanie, otwierające konsultacje społeczne do projektowanej ustawy. Odbędzie się ono 25 października w Warszawie.

Data ta jest bardzo ważna, bowiem stanowi 10-lecie ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez Polskę.

Warsztaty

 • Dostępność komunikacyjno – informacyjna, Katarzyna Heba, Natalia Klejnszmidt, Joanna Bryk, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Dostępność cyfrowa, Grzegorz Kubalski, Marek Kowalski, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi, Robert Trzaskowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Mateusz Kobryn, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
 • Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, Anna Rdest, Agata Szal, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego  

Warsztaty składały się z części wykładowej i ćwiczeniowej. Po burzy mózgów w każdej grupie przyszedł czas na prezentację prac warsztatowych i wniosków, wyciągniętych w trakcie dyskusji. Ożywiona wymiana poglądów między uczestnikami seminarium, a także możliwość skonfrontowania wniosków na forum stanowiły ogromną zaletę tej części konferencji. Potwierdzały je dobre humory uczestników.

Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać – nadzwyczajne działania uczelni w zakresie wsparcia studentów ze specyficznymi potrzebami

Prelegenci:

 • Patrycja Goryń, Uniwersytet w Białymstoku,
 • Anna Wesołowska, Szczepan Moskwa, Akademia Górniczo Hutnicza,
 • Katarzyna Senko, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  

Po części warsztatowej wróciliśmy do prezentacji.

O nietypowych przykładach wsparcia na uczelni oraz sposobach radzenia sobie z wyjątkowymi sytuacjami pierwsza mówiła Patrycja Goryń z Uniwersytetu w Białymstoku. Zwracała na uwagę na takie rozwiązania, jak:

 • przechowywanie dokumentacji medycznej studentów wyłącznie w BON,
 • ankiety, dotyczące specjalnych potrzeb,
 • obowiązek zapewnienia alternatywnych form materiałów dydaktycznych, nałożony na nauczycieli,
 • edukacja kadry,
 • mediacja,
 • wniosek o alternatywne formy wsparcia,
 • kwestionariusz rejestracyjny.

Przykładem  nadzwyczajnego działania uczelni w zakresie wsparcia studentów ze specyficznymi potrzebami jest wypromowanie niemówiącego autysty doktora nauk prawnych, który pracuje na uniwersytecie.

W kolejnym wystąpieniu Szczepan Moskwa z Akademii Górniczo Hutniczej, podkreślał z kolei specyfikę uczelni technicznych i wzywania, jakie przynosi konieczność dostosowania laboratoriów oraz pracowni do potrzeb osób z niepełnoprawnościami.

Rozwiązaniem są na przykład:

 • asystenci dydaktyczni,
 • możliwość zdalnego nauczania,
 • nagrywanie zajęć,
 • lekcje indywidulane w domu,
 • zaliczanie materiału partami.

Szczepan Moskwa i Anna Wesołowska podkreślali również znaczenie świadomości kadry dydaktycznej, zalety lektoratów PJM oraz języków obcych czy rolę wsparcia psychologicznego studentów.

W zakresie dostępności AGH planuje stworzenie:

 • platformy do zdalnej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
 • systemu nawigacji przestrzennej po campusie AGH,
 • pełnej digitalizacji materiałów dydaktycznych.

Drugi dzień seminarium „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego” zakończyło wystąpienie Katarzyny Senko z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Mówiła ona o konieczności dostosowana programu studiów do konkretnych przypadków OzN, dostosowaniu form zaliczeń oraz egzaminów, a także podkreślała rolę asystentów nie tylko jako pomocy w nauce, lecz również jako wsparcia w codziennym życiu.

Warto zdawać sobie sprawę, że dla wielu osób ze szczególnymi potrzebami studia to okres wolności i możliwość nawiązania relacji społecznych. Po raz kolejny mówiono również o świadomości kadry na temat OzN jako podstawy wszelkich działań w zakresie dostępności. Katarzyna Senko zwróciła także uwagę na fakt, iż podczas gdy system nauczania w szkole oferuje wiele rodzajów wsparcia zarówno dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, jak i nauczycieli, system kształcenia uniwersyteckiego nie gwarantuje dostatecznego systemu wsparcia.  

Czas go stworzyć! 

Logotypy: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej

Wróć do początku strony