Ostatnie dwa tygodnie, by przekazać 1% podatku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia wiosenne kwiaty krokusy na łące. Są to kwiaty o delikatnych płatkach, które otwierają się tylko w słońcu. Symbolizują wiosnę, życie i radość.

Wiosna potrafi zawrócić w głowie. Pamiętajmy jednak, że na rozliczenie PIT-ów mamy czas do 30 kwietnia. W tym roku obowiązują nowe zasady. Jeśli samodzielnie nie zatwierdzimy rozliczenia i nie zaznaczymy organizacji, której chcemy przekazać 1% podatku, nasze zeznanie zostanie wysłane automatycznie.

Swoje zeznanie podatkowe możemy zobaczyć i rozliczyć w portalu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. I jest to ostatni moment na to, aby przekazać Organizacji Pożytku Publicznego 1% naszego podatku. Sami powinniśmy zaznaczyć odpowiednią organizację, której chcemy przekazać 1% podatku.

Pomagaj z nami!

Nasza Fundacja od 2007 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Naszą misją jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, zwiększających szanse osób z niepełnosprawnościami na niezależne i samodzielne życie. Podejmujemy w związku z tym liczne działania w różnych obszarach:

  • legislacyjnych – Prezes naszej Fundacji jest w wielu gremiach zajmujących się zmianą przepisów polskiego prawa, by ułatwiało życie osobom z niepełnosprawnościami,
  • organizujemy wydarzenia cykliczne: Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, poprzedzony regionalnymi konwentami, Konkurs – Samorząd Równych Szans, Konferencję – Pełno(s)prawny Student,
  • realizujemy projekty związane z dostępnością – Bliżej dostępności czy projekty monitoringowe sprawdzające poziom wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami przez jednostki administracji państwowej i samorządowej,
  • prowadzimy działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy i wiele innych działań.

Zapraszamy do poznania nas bliżej.

Wróć do początku strony