Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 4.2021.SBB.FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika. po prawej stronie na niebieskim tle wyciągnięta dłoń trzyma biało-czerwony megafon

Warszawa, 23.07.2021 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 4.2021.SBB.FIRR w ramach „Samorząd bez barier”, um nr POWR.02.18.00-00-0001/20-00

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 24.08.2021 r., 25.08.2021 r., 26.08.2021 r. w Warszawie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ogłoszenie zostało umieszczone w bazie konkurencyjności dnia 12.07.2021 (nr ogłoszenia 2021-25002-58716) oraz na stronie internetowej https://firr.org.pl/2021/07/12/zapytanie-ofertowe-dot-projektu-samorzad-bez-barier-2/. Unieważnienie spowodowane jest faktem, że procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

Wróć do początku strony