Od 1 lipca 2019 roku zmieni się Zarząd naszej Fundacji - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na zdjęciu widoczny jest Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - Aleksander Waszkielewicz

Rada Fundatorów naszej Fundacji podczas swojego posiedzenia podjęła decyzję o zmianie Zarządu naszej Fundacji. Z dniem 1 lipca 2019 roku Aleksander Waszkielewicz przestanie pełnić funkcję Prezesa Fundacji. W skład nowego Zarządu wejdą: Justyna Kucińska – jak Prezeska Fundacji, Anna Rozborska jako Wiceprezeska Fundacji oraz Joanna Bryk – jako Wiceprezeska Fundacji.

Publikujemy pismo Aleksandra Waszkielewicza, Prezesa Fundacji dotycząca nadchodzących zmian.

Szanowni Państwo,

z dniem 1 lipca 2019 roku przestaję pełnić funkcję Prezesa Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Pozostanę do dyspozycji jako ekspert ds. merytorycznych.

Moje stanowisko przekazuję trzem niezwykłym kobietom, doskonale znającym problemy osób z niepełnosprawnościami.

Nową Prezeską Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zostanie Justyna Kucińska, od 10 lat pracująca w Fundacji, zajmująca się na co dzień zarządzaniem warszawskim biurem, projektami szkoleniowymi związanymi z budowaniem świadomości. Jako osoba niewidoma doskonale zna i czuje wszystkie problemy oraz bariery, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami na swojej drodze do niezależnego życia.

Rada Fundatorów powołała również dwie inne kobiety na stanowiska Wiceprezesek Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Będą nimi: Anna Rozborska, pracująca w Fundacji ponad 10 lat. Anna Rozborska zajmuje się projektami międzynarodowymi oraz technologicznymi dla osób z niepełnosprawnościami. Jest osobą niewidomą, więc bariery oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami zna doskonale.

Drugą Wiceprezeską Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zostanie Joanna Bryk, koordynatorka projektów unijnych, związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, związana z Fundacją od 6 lat.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, którą kierowałem przez prawie 16 lat, to rozpoznawalna marka na polskim rynku usług dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja realizuje wiele projektów, podejmowaliśmy wiele inicjatyw legislacyjnych, organizowaliśmy liczne wydarzenia społeczne. A wszystko po to, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.

Serdecznie dziękuję Wszystkim pracownikom, współpracownikom, partnerom oraz beneficjentom projektów, które realizowaliśmy za wiele lat dobrej pracy. 

Nowemu Zarządowi Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego życzę sukcesów i powodzenia.

Z poważaniem,

Aleksander Waszkielewicz,

Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

Wróć do początku strony