Niepokojące wyniki raportu „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Lista nieobecności niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych Granatowy napis na pomarańczowym tle. U góry rysunek ołówka. Obok nazwiska twórczyń raportu dr Marta Sałkowska, Magdalena Kocejko, Magda Szarota, Angelika Greniuk

Jak pokazuje raport badawczy pn. „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”, określenia typu „inwalida” i „kaleka” to niestety wciąż standard w podręcznikach.

Badania dotyczyły podręczników szkolnych z edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej.

Na czym polegały badania?

Badania zostały przeprowadzone przez badaczki-aktywistki z niepełnosprawnościami i badaczki pełnosprawne, sojuszniczki ruchu osób z niepełnosprawnościami.

W skład zespołu weszły:

 • dr Marta Sałkowska,
 • Magdalena Kocejko,
 • Magda Szarota ,
 • Angelika Greniuk.

Badania przeprowadzone zostały w nurcie studiów o niepełnosprawności i w nurcie partycypacyjnym.

Osoby z różnymi niepełnosprawnościami brały udział w badaniach jako ekspertki i eksperci. Punktem wyjścia analizy były prawa człowieka i Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Celem badań było poznanie, w jaki sposób i w jakich kontekstach podręczniki szkolne z edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej przedstawiają niepełnosprawność oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Badania miały również za zadanie wskazać dobre praktyki i wystosować odpowiednie rekomendacje.

Co wynika z badań?

Z przeprowadzonych badań i powstałego raportu wynika, że podręczniki szkolne z edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej przedstawiają stereotypowy i anachroniczny język.

Pomoce dydaktyczne prezentują osoby z niepełnosprawnościami jako wymagające współczucia i zależne od osób pełnosprawnych. Bardzo często mówi się o nich jako o jako biernych odbiorcach oczekiwanej pomocy.

Ponadto, niepełnosprawność w podręcznikach to najczęściej krótka, pozbawiona kontekstu i niewyrażająca tematu wprost wzmianka, która pojawia się przy omawianiu innych tematów.

Jakiego języka używa się w podręcznikach do mówienia o niepełnosprawności?

Z przeprowadzonych badań wynika, że język, stosowany w podręcznikach szkolnych do opisania zjawiska niepełnosprawności, powiela oraz utrwala stereotypy, wynikające z charytatywnego i medycznego myślenia o niepełnosprawności.

Można nazwać go:

 • anachronicznym,
 • „zacofanym”,
 • nieadekwatnym,
 • ableistycznym.

Co zdumiewające i zatrważające, najczęściej używane określenia do opisania osób z niepełnosprawnością to „kaleka” (!), „inwalida” (!) oraz „niedorozwój umysłowy” (!).

Osoby takie pojawiają się w podręcznikach niemal wyłącznie w kontekście cierpienia, starości, zła czy tragizmu.

Jakie postawy wobec niepełnosprawności prezentują polskie podręczniki?

Z przeprowadzonych badań wynika, że w podręcznikach szkolnych osoby z niepełnosprawnościami przedstawia się jako osoby z różnymi „niesprawnościami” czy „chorobami”, których „dysfunkcje” określają całego człowieka. Zależne od innych ludzi lub instytucji, nie mają prawa głosu i biernie oczekują pomocy.

W podręcznikach w myśleniu o niepełnoprawności dominuje model medyczny oraz charytatywny. Niepełnosprawność wzbudza współczucie i traktowana jest jako „problem”, który powinien być zlikwidowany lub naprawiony.

Raport wskazuje również, że w polskich podręcznikach osoby z niepełnosprawnościami są postrzegane jako jednostki, których funkcjonowanie uzależnione jest od innych ludzi lub instytucji.

Co więcej, w podręcznikach nie ma ani jednej wzmianki o Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i prawach człowieka. Osoby z niepełnosprawnościami nigdy nie występują jako narratorzy/kii nie są przedstawiane jako grupa mniejszościowa.

Jakie rekomendacje zawiera raport „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”?

Najważniejszym postulatem płynącym z przeprowadzonych badań jest postulat faktycznej reprezentacji i upodmiotowienia osób z niepełnosprawnościami w edukacji.

Najbardziej istotne rekomendacje, płynące z omawianego raportu to:

 1. Zwiększenie nasycenia treścią związaną z niepełnosprawnością w podręcznikach.
 2. Odejście od modelu medycznego w kierunku modelu opartego na prawach człowieka.
 3. Osoby z niepełnosprawnościami powinny być narratorami i narratorkami przekazów na swój, i nie tylko, temat.
 4. Język dotyczący niepełnosprawności powinien być precyzyjny i współczesny, ale przede wszystkim unikający. stereotypów i stygmatyzacji.
 5. Pokazywanie osób z niepełnosprawnościami jako części zróżnicowanego społeczeństwa.
 6. Pokazywanie zróżnicowania wewnątrz niepełnosprawności.
 7. Unikanie moralizatorstwa i instrumentalnego wykorzystania niepełnosprawności.
 8. Traktowanie niepełnosprawności jako zagadnienia przekrojowego.
 9. Uwspółcześnienie przekazu o niepełnosprawności i osobach z niepełnosprawnościami by był czytelny i zrozumiały dla dzieci i młodzieży.
 10. Przekaz wizualny na temat niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami powinien być zniuansowany, niestereotypowy i uwzględniający perspektywę praw człowieka.

„Inwalida” i „kaleka” to wciąż standard w podręcznikach. Niepokojące wyniki raportu „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”

Raport z badań w formie dostępnego pdf  

Raport z badań w formie tekstu łatwego do czytania (ETR)

Wróć do początku strony