Łódzka Kolej Aglomeracyjna – kolej dostępna - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Pociąg Łódzkiej Koleji Agromeracyjnej na peronie

Podróż pociągiem nie musi być dla osoby niepełnosprawnej problemem. Udowadnia to jeden z najbardziej nowoczesnych przewoźników kolejowych w Polsce, Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna dociera z Łodzi do Skierniewic, do Koluszek, do Zgierza, do Łowicza, do Kutna i do Sieradza – zatrzymuje się na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych. W weekendy pociągi ŁKA dojeżdżają także do Warszawy Wschodniej zatrzymując się na stacjach Łódź Fabryczna, Łódź Widzew, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna - pociąg na stacji

100% nowoczesnego taboru

Wszystkie pociągi są jednakowe i w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Każdy pociąg wyposażony jest w windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pociągu wyznaczono miejsca dla podróżnych na wózkach inwalidzkich, gdzie można je przypiąć pasami bezpieczeństwa. Przestronne toalety będą docenione nie tylko osoby na wózkach, ale także przez każdego pasażera podróżującego z małymi dziećmi – w każdym pojeździe znajduje się przewijak. Standardem nowoczesnych pociągów jest niska podłoga, wysuwany próg, szerokie drzwi. Wszystkie pociągi są oznakowane wewnątrz informacjami w alfabecie Braille’a.

Pomoc osobom migającym

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest „Firmą przyjazną Głuchym” – tytuł ten przyznał Polski Związek Głuchych za dostępność naszych usług dla pasażerów głuchych. Jest to jedyny przewoźnik, który oferuje wsparcie tłumacza języka migowego online (Wideotłumacz) podczas całej podróży: w kasach biletowych, na pokładach pociągów in a stronie internetowej.

Pętle indukcyjne

Każda kasa biletowa własna lub agencyjna wyposażona jest w pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie osobom z aparatami słuchowymi. Są to kasy na stacjach: Łódź Kaliska, Łódź Fabryczna, Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – podróż osoby na wózku

Centrum Obsługi Pasażera

Na dworcu Łódź Fabryczna znajduje się Centrum Obsługi Pasażera Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wyposażone jest w pętlę indukcyjną i w dostęp do tłumacza języka migowego. Fundacja “Integracja” przyznała Centrum certyfikat “Obiekt bez barier”.

Strona internetowa

Strona internetowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest w pełni zgodna ze standardami dostępności WCAG2.0. W rankingu dostępności stron internetowych przewoźników kolejowych przygotowanym na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego strona Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zajęła pierwsze miejsce. Spółka otrzymała także tytuł Strona bez Barier.

Polityka dostępności

Spółka konsekwentnie realizuje założenia własnej polityki dostępności, opracowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi. Polityka ta nastawiona jest na zapewnianie maksymalnej samodzielności i swobody korzystania przez osoby niepełnosprawne z usług oferowanych przez przewoźnika. Przewoźnik zwraca uwagę na ciągły wzrost liczby pasażerów niepełnosprawnych podróżujących Łódzką Koleją Aglomeracyjną, przy jednoczesnym znikomym wykorzystaniu możliwości zgłaszania przejazdu z wyprzedzeniem – usługi asysty, która leży w obowiązku każdego przewoźnika kolejowego. Warto wspomnieć, iż Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jeden z niewielu przewoźników skróciła czas na organizację pomocy z 48 do 24 godzin.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – pomoc osobie na wózku

Pracownicy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej są zawsze gotowi pomóc każdemu pasażerowi. Nasze działania zmierzają do zagwarantowania osobie niepełnosprawnej równego dostępu do świadczonych przez nas usług i nie chcemy, żeby nie miała poczucia zależności od innych. Taki jest cel naszej polityki dostępności. – powiedział Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – pociąg na peronie

Wróć do początku strony