List Otwarty w sprawie projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na zdjęciu widoczny jest logotyp kongresu osób z niepełnosprawnościami

31 sygnatariuszy podpisało się pod listem otwartym skierowanym do różnych środowisk, między innymi – organizacji pozarządowych.

Wśród nich znajdują się: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz nasza Fundacja.

Od kilku miesięcy toczy się dyskusja wokół projektu nowej ustawy. Tym bardziej ważny jest głos środowiska organizacji pozarządowych, wspierających od lat osoby z niepełnosprawnościami w samodzielnym życiu.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez internetu. To często podstawowe, a dla niektórych osób – jedyne – źródło informacji i możliwości kontaktu ze światem. To dlatego projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest potrzebny i ważny dla ludzi, by zapewnić im równe szanse w dostępie do informacji.

W opinii podpisujących List ważne jest, by dostępność cyfrowa objęła „przede wszystkim podmioty publiczne i inne podmioty realizujące zadania publiczne. Naturalnym wydaje się również, że organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oraz na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub seniorów, również powinny zapewnić dostępność informacji i nie mogą dyskryminować żadnych osób” – czytamy.

Pełny teksty Listu Otwartego znajduje się tutaj.

Wróć do początku strony