Lipcowe konsultacje społeczne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Na niebieskim tle kartki papieru, długopis, filiżanka z kawą oraz telefon komórkowy
Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Po czerwcowych konsultacjach społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, przyszedł czas na spotkania w lipcu.

Gorąco zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne!

Sprawdźcie, gdzie, kiedy i nad czym będziemy dyskutować.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu:

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Spotkanie w Łodzi

Konsultacje społeczne w Łodzi odbędą się 14 lipca w godz. 10:00-14:00.

Temat: Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM).

Ekspert: dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski.

Spotkanie w Gdańsku

Konsultacje społeczne w Gdańsku odbędą się 18 lipca w godz. 10:00-14:00.

Temat: Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

Ekspertka: Katarzyna Heba.

Spotkanie w Gdyni

Konsultacje społeczne w Gdyni odbędą się 19 lipca w godz. 10:00-14:00.

Temat: Indywidulany Plan Wsparcia (IPW).

Ekspert: dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

plakat, informujący o konsultacjach
Wróć do początku strony