KRAKÓW: Poszukujemy specjalisty ds. upowszechniania rezultatów projektu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie. 

Tytuł oferty: Specjalista ds. upowszechniania rezultatów projektu 

Liczba wakatów: 1 

Miejsce pracy (region): Małopolskie 

Miejscowość: Kraków 

Opis stanowiska pracy

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z  niepełnosprawnościami w Polsce. 

NASZE DZIAŁANIA

 • Zmieniamy prawo. 
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. 
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. 
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych. 
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. 
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych. 
 • Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!! 

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl

Fundacja poszukuje specjalisty ds. upowszechniania rezultatów projektu 

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. upowszechniania – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków 

Miejsce pracy: Kraków.  

Wymiar czasu pracy: Pen etat (umowa o pracę). 

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY. 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. upowszechniania rezultatów projektu będzie należało m.in.: 

 • udzielanie informacji na temat projektu, 
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z upowszechnianiem rezultatów projektu, 
 • obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych imprez organizowanych w celu upowszechniania rezultatów projektu, 
 • redagowanie pism, prowadzenie korespondencji w sprawie upowszechniania rezultatów projektu, inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi w celu upowszechniania rezultatów projektu, 
 • upowszechnianie rezultatów za pośrednictwem różnorodnych mediów (w tym social-media), 
 • redagowanie tekstów prasowych, promocyjnych i upowszechniających rezultaty projektu, 
 • nawiązywanie oraz rozwijanie relacji z partnerami projektowymi. 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, 
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie), 
 • doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu działań promocyjnych, 
 • doświadczenie w profesjonalnym wykorzystaniu mediów społecznościowych, znajomość środowiska medialnego, 
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint, programy graficzne), 
 • dobra znajomość języka angielskiego, 
 • doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem, 
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem. 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane. 

Pytania selekcyjne

 1. Strategia promocyjna  

Proszę o wskazanie kluczowych elementów strategii promocyjnej oraz narzędzi, które w Pani/a odczuciu będą najskuteczniejsze w promowaniu rezultatów projektu społecznego (kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami). 

 1. Organizacja konferencji 

Proszę o wskazanie działań rekrutacyjnych, niezbędnych dla pomyślnej rekrutacji uczestników konferencji pt. „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole masowej – szansa czy ryzyko?”   

 1. Jakich tematów oraz słownictwa należy unikać w komunikacji dotyczącej osób z niepełnosprawnościami? 

Proszę o opis w kilku punktach. 

 1. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki) 

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”. 

Wróć do początku strony