KRAKÓW: poszukujemy Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń finansowych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń finansowych.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Ważne! Oferty należy przesyłać wyłączne na adres mailowy rekrutacja@firr.org.pl do 31 lipca 2021.

Kim Jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Kraków.

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Obowiązki:

 • bieżące wsparcie działu finansowego w zakresie realizacji zadań, związanych
  z rozliczaniem projektów,
 • sporządzanie raportów, zestawień, ewidencji oraz innych dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektów,
 • bieżące wsparcie działu księgowo-kadrowego w wykonywaniu podstawowych zadań,
 • realizacja zadań, związanych z obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 • kompletowanie oraz archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, kadrowych, płacowych i innych,
 • przetwarzanie dokumentacji finansowej z wersji papierowej na elektroniczną, zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 • sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych, rozliczanie delegacji,
 • uzupełnianie baz projektowych / wprowadzanie danych do systemu komputerowego, prowadzenie rejestrów,
 • prace administracyjno-biurowe.

Wymagania:

 • wykształcenie – min. średnie, ekonomiczne,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, doskonała organizacja pracy, skrupulatność i dokładność,
 • dodatkowym atutem będą:
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów,
  • znajomość obsługi systemu Comarch Optima,
  • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze”.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Szczegóły rekrutacji:

Rekrutacja na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń finansowych będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Asystentki/Asystenta ds. rozliczeń finansowych – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Pytania selekcyjne:

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 1. Pracownik sekretariatu dostarczył do Pani/Pana (pracownika działu księgowości) stos dokumentów księgowych (faktury/rachunki). Proszę opisać w punktach, co Pani/Pan z nimi zrobi od momentu odebrania dokumentów od pracownika sekretariatu aż do momentu zaksięgowanie ich w programie księgowym. Na co Pani/Pan szczególnie zwróci uwagę?
 2. Pracownik pobrał od Pani/Pana (dn. 03.08.2020 r.) z kasy zaliczkę w kwocie 100,00 zł na zakup pieczątki. Pieczątka kosztowała 123,00 zł i na taką też kwotę pracownik przyniósł do Pani/Pana fakturę do rozliczenia, wystawioną dn. 05.08.2020 r. Brakującą kwotę 23 zł pracownik pokrył z prywatnych środków. Proszę opisać (w punktach) proces zaewidencjonowania zaliczki oraz rozliczenia kosztu w raporcie kasowym. Jakie dokumenty Pani/Pan wypełni?
 3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wróć do początku strony