KRAKÓW/ŁÓDŹ: Poszukujemy Specjalistki/Specjalisty ds. realizacji projektów oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie lub w Łodzi, na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. realizacji projektów oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie na adres rekrutacja@firr.org.pl najpóźniej do 20 maja.

Kim jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalistka/Specjalista ds. realizacji projektów oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi

Liczba wakatów: 1 (umowa o pracę)

Wymiar czasu pracy: cały etat

Region: małopolskie lub łódzkie

Miasto: Kraków lub Łódź

Opis stanowiska:

 • udział w realizacji projektów/zadań, związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym szczególnie pomocy de minimis;
 • wyliczanie pomocy de minimis i określanie wielkości przedsiębiorstw;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, w tym szczególnie pomocy de minimis;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników projektu (osób fizycznych oraz prawnych) i wsparcie ich w czasie realizacji działań projektowych;
 • prowadzenie weryfikacji formalnej kwalifikowalności uczestników do projektu;
 • współpraca z podmiotami komercyjnymi;
 • wsparcie koordynatorów w realizacji projektów od strony merytorycznej i finansowej;
 • bieżący kontakt z pozostałym personelem projektów w zakresie realizacji zadań, w tym związanych z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji, związanej z prowadzeniem postępowań w trybie zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku;
 • stała współpraca z personelem finansowo-księgowym w zakresie rozliczania dokumentów kosztowych projektów;
 • udział w rozliczaniu otrzymanych dotacji, sporządzaniu okresowych wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową, wraz z częścią sprawozdawczą;
 • sporządzanie pism, zestawień, raportów oraz innych dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektów;
 • kontakty, współpraca i bieżąca korespondencja z instytucjami, nadzorującymi realizację projektów, audytorami zewnętrznymi oraz innymi (wg potrzeb).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (prawo, administracja, przedsiębiorczość, ekonomia);
 • znajomość przepisów oraz doświadczenie w zakresie udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym szczególnie pomocy de minimis;
 • znajomość podstawowych zagadnień, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozwalająca na wsparcie przedsiębiorców w przygotowywaniu dokumentacji projektowej PO WER, w tym dot. wyliczania pomocy de minimis i określania wielkości przedsiębiorstw;
 • dobra znajomość przepisów funduszy UE;
 • skrupulatność, dokładność;
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie);
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów;
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań;
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook);
 • mile widziane: doświadczenie w bezpośredniej współpracy z biznesem, w realizacji projektów/działań, związanych z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom; doświadczenie/znajomość procedur zamówień publicznych, a w szczególności realizacji postępowań w trybie zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku; doświadczenie w projektach unijnych, a szczególnie w prowadzeniu dokumentacji projektowej;
 • dodatkowym atutem będzie także: znajomość kwestii dostępności, projektowania uniwersalnego, technologii asystujących; doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Opis rekrutacji:

Rekrutacja na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. realizacji projektów oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektów – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok. 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Pytania selekcyjne:

Do każdego CV należy obowiązkowo dołączyć odpowiedzi na poniższe pytania – w przeciwnym razie kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

 1. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub “widełek”.

Kontakt:

e-mail: rekrutacja@firr.org.pl

nr telefonu: 12 444 73 49

Klauzula informacyjna:

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 • Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 • Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Wróć do początku strony