Konwencja? Sprawdzam! – konferencja podsumowująca monitoring administracji centralnej zakończona - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia trzy osoby - kobietę i dwóch mężczyzn. Wszyscy są ubrani elegancko. Na pierwszym planie stoi mężczyzna przy mównicy. Obok niego stoi kobieta, która ma podniesione ręce. To tłumaczka języka migowego. Za nimi stoi prezes naszej Fundacji Aleksander Waszkielewicz. Na ścianie, zaraz za prezesem, wyświetlony jest tekst - białe litery na niebieskim tle, informujący o tym, że jest to konferencja poświęcone podsumowaniu projektu monitoringowego administracji centralnej. Konferencja odbyła się w Warszawie.

26 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt – „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.”, realizowany między innymi przez naszą Fundację oraz Polski Związek Głuchych i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Główne założenia projektu

Polska w 2012 roku ratyfikowała Konwencję ONZ dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami. Kilka lat później podjęta została decyzja przez polski rząd, aby sprawdzić, w jakim stopniu Konwencja jest w Polsce wdrażana. Projekt trwał dwa lata, uczestniczyło w nim 51 urzędów centralnych, w tym 17 ministerstw. W badaniu zespoły monitoringowe sprawdzały poziom wdrożenia Konwencji w różnorodnych obszarach: od audytu architektonicznego zaczynając, przez badania typu „Tajemniczy klient”, dostępność komunikacji, usług oraz informacji – między innymi sprawdzana była dostępność stron internetowych. Badane były też inne obszary.

Wnioski z monitoringu wdrażania Konwencji

Monitoring wykazał, że najlepsze efekty pojawiają się tam, gdzie do kwestii niepełnosprawności podchodzi się systemowo. Urzędy, które mają opracowane strategie lub plany osiągnęły najlepsze wyniki. Ważnym elementem, świadczącym o otwartości urzędu na osoby z niepełnosprawnościami, jest zatrudnianie tych osób. Tam, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnościami, obserwowano wzrost świadomości potrzeb oraz integrację z innymi pracownikami.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

Nasza Fundacja zakończyła również inny projekt monitoringowy – Małopolska wdraża konwencję ONZ dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami. Informacje o projekcie znajdują się tutaj.

Wróć do początku strony