Konsultacje społeczne Wrocław 19.09.2023 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dwie ludzkie głowy, z dymkami, symbolizującymi mówienie

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Konsultacje społeczne we Wrocławiu odbędą się 19 września w godzinach 12.00-16.00.

Spotkanie dotyczyć będzie wsparcia osób z niepełnosprawnością psychospołeczną.

Ekspert: dr Robert Trzaskowski

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Wrocław formularz rekrutacyjny

Zapraszamy do zapisów. Zmieniajmy razem świat na lepsze!

Ilość miejsc ograniczona.

UWAGA! Osobom, które zapiszą się poprzez formularz i otrzymają potwierdzenie udziału w konsultacjach, zostanie wysłany mail z dokładnym wskazaniem miejsca spotkania

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Wróć do początku strony