Konsultacje społeczne Łódź, Gdańsk, Gdynia. Podsumowanie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotyp FIRR, trzy postaci kobiece dyskutujące ze sobą. Trzymają książki. Wpadają na wspólny pomysł, który symbolizuje żarówka nad nimi

Za nami kolejne trzy z kilkunastu zaplanowanych konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania wszystkich spotkań.

Konsultacje społeczne Łódź 14.07.2023

Konsultacje społeczne, które odbyły się 14 lipca w Łodzi, dotyczyły mieszkalnictwa i Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM).

Liczna frekwencja sprzyjała gorącej dyskusji oraz owocnej pracy w grupach.

Uczestnikom konsultacji udało się wypracować szereg ważnych postulatów, a także zgłosić liczne, cenne uwagi do przedstawionych propozycji zapisów.

Przedstawiciele urzędów, organizacji samorządowych, pozarządowych, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie podkreślali min. konieczność:

  • zrewidowania punktacji, na podstawie której będzie można uzyskać miejsce w WSM,
  • dostosowania WSM do indywidualnych potrzeb mieszkańców,
  • ustalenia kryteriów doboru osób w mieszkaniu,
  • właściwego przeszkolenia asystentów w WSM,
  • ustalenia granic autonomii mieszkańca WSM,
  • zrewidowania zależności między WSM a zasiłkami i świadczeniami, również dla opiekunów OzN,
  • umożliwienia migracji między WSM,
  • dostosowania WSM do potrzeb osób z niepełnosprawnościami inne niż ruchowe.

Te i pozostałe postulaty zostały zebrane i w formie raportu z konsultacji zostaną przekazane do dalszych prac.

Konsultacje społeczne Gdańsk 18.07.2023

Z Łodzi pomknęliśmy na Pomorze, a dokładniej do Gdańska, gdzie zagadnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w kontekście projektowanej Ustawy przybliżała mec. Katarzyna Heba.

Obszerność prezentowanej tematyki, jej wielowątkowość i wieloaspektowość sprawiły, że tym razem postulatów oraz uwag ze strony uczestników konsultacji było naprawdę sporo.

Prezentujemy kilka wybranych.

Uczestnicy bardzo mocno podkreślali potrzebę doprecyzowania kwestii tłumaczenia PJM i finansowania tłumaczy, a także mówili o potrzebie wyraźnego zdefiniowania pojęcia „usługi powszechnej”.

Poruszono również wątek sztucznej inteligencji w kontekście dostępności oraz nierówności obowiązków podmiotów publicznych i prywatnych w kwestii zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Uczestnicy konsultacji społecznych w Gdańsku postulowali także utworzenie jednych standardów dla wszystkich podmiotów, podjęcie działa przeciw wykluczeniu cyfrowemu starszego pokolenia, a także równoległe świadczenie usług analogowych i cyfrowych.

Ważnym postulatem, sformułowanym podczas spotkania, było również wprowadzenie wymogu zatrudnienia na stałe ekspertów ETR w instytucjach oraz zlikwidowanie wymogu zgłaszania zapotrzebowania na usługi tłumacza PJM na trzy dni do przodu.

Konsultacje społeczne Gdynia 19.07.2023

Ostatnie z zaplanowanych spotkań odbyło się 19 lipca w Gdyni.

Przedmiotem dyskusji był Indywidualny Planu Wsparcia (IPW), czyli Budżet Osobisty.

Dyskusja w dużej mierze dotyczyła zasad korzystania z transportu, który jest jedną z usług, oferowaną w ramach Budżetu Osobistego czy możliwości sfinansowania specjalistycznego sprzętu.

Duże emocje wśród zebranych wzbudziła kwestia asystencji osobistej, a także finansowania kursów asystenckich.

Uczestnicy formułowali postulaty, dotyczące także innych usług, oferowanych w ramach BO.

Podsumowanie

Liczna frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych pokazuje, jak ważne i pilne jest jak najszybsze opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Dzięki Waszej aktywności na poszczególnych konsultacjach będziemy w stanie stworzyć obszerny raport pokonsultacyjny, który, mamy nadzieję, stanie się jasnym i wyraźnym głosem środowiska OzN, domagającego się od lat równych praw i równych szans.

Będzie on również wskazówką w toku dalszych prac legislacyjnych, wyznaczającą pożądany kierunek zmian.

Ale, ale, to jeszcze nie koniec konsultacji.

Na kolejne spotkania zapraszamy już we wrześniu!

Do zobaczenia!

Uczestnicy konsultacji społecznych, zgromadzeni w sali konferencyjnej

Konsultacje społeczne w Łodzi

Uczestnicy konsultacji społecznych, zgromadzeni w sali konferencyjnej
Konsultacje społeczne Gdańsk
Uczestnicy konsultacji społecznych, zgromadzeni w sali konferencyjnej
Konsultacje społeczne Gdynia
Wróć do początku strony