Konsultacje społeczne Gdańsk 18.07.2023 rekrutacja - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dwie ludzkie głowy, z dymkami, symbolizującymi mówienie

Gorąco zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Co, gdzie, kiedy

Konsultacje społeczne odbędą się 18 lipca w godz. 10:00-14:00 w Gdańsku.

Ich tematyka będzie dotyczyć dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Ekspertka: Katarzyna Heba.

Zapisy

Na konsultacje społeczne obowiązują zapisy poprzez formularz:

Konsultacje społeczne Gdańsk formularz rekrutacyjny

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca spotkania.

Zapraszamy!

Wróć do początku strony