Konferencja „Włącz się w przyszłość innowacji” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zapalona żarówka na ciemnym tle, sygnalizująca innowacyjność

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Włącz się w przyszłość innowacji”, organizowaną przez naszego wieloletniego partnera, czyli Regionalny O środek Polityki Społecznej w Krakowie.

Gdzie i kiedy?

Konferencja odbędzie się 9 października 2023 r. w Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14 a.

Będzie to unikatowa okazja do poznania nowatorskich rozwiązań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wypracowanych w „Inkubatorze Włączenia Społecznego”.

Nie zabraknie również rozmów z Innowatorami i Innowatorkami, którzy za nimi stoją i wspólnego spojrzenia na ich dalsze perspektywy rozwoju.

W trakcie wydarzenia będzie dostępna Strefa Innowacji, w której będzie można poznać, dotknąć i skorzystać z innowacji społecznych.

Dostępność wydarzenia

Bardzo zależy nam, aby wydarzenie było dostępne dla osób z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, dlatego przestrzenie, w których spotkamy się podczas konferencji są dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu, a całość będzie udostępniona przez tłumacza PJM.

O innych szczególnych potrzebach np. konieczność zapewnienia opieki nad osobą zależną, prosimy poinformować podczas zgłaszania udziału.

Potwierdzenie uczestnictwa

W celu potwierdzenia uczestnictwa, uprzejmie proszę o przesłanie informacji mailowo na adres: iws@rops.krakow.pl  w terminie do 29.09.2023 r.

Mamy nadzieję, że 9 października wspólnie włączymy się w przyszłość innowacji!

Wróć do początku strony